Kortreist mat – Bedre kvalitet?

Markedet for lokal, kortreist mat er i vekst både når det kommer til lokale forbrukere og til nasjonale og internasjonale turister. Likevel bygges norsk matjord ned og landbruket sentraliseres. Fra å være et relativt ukjent begrep for bare ti år siden, er det i dagens marked en økende interesse for lokal mat, både fra forbrukernes ståsted, aktører på markedet og fra regjeringen. Sistnevnte har satt et fremtidig mål om at omsetningen for lokal mat skal nå 10 milliarder innen 2025, altså mer enn en dobling fra dagens nivå. Definisjonen som benyttes i forbindelse med det fremtidige målet, er fastsatt av Matmerk 1 hvor det heter “Mat- og drikkeprodukter med en lokal identitet, særegen opprinnelse eller spesielle kvaliteter knyttet til produksjonsmetode, tradisjon eller produkthistorie”. Det er vel og bra, men fortsatt mangler det en entydig og klar definisjon på hva lokal mat er og hva begrepet betyr for ulike individer og aktører. Det er ikke gitt at forbruker, leverandør og distributør er enig i hva som skal defineres som lokal mat.

 

Skal vi komme i mål med målsetting om at lokal mat skal utgjøre en betydelig del av kostholdet vårt i Norge, må vi først sikre at alle er enig om hva lokal kortreist mat faktisk er.

 

Fordeler med kortreist, lokal mat

Når maten produseres i lokalt jordbruk vil dette naturlig nok føre til mindre transport og redusert emballasje i tilknytning til produktene. I tillegg vil risikoen for smittsomme sykdommer som kan følge med råvarer, reduseres grunnet kortere avstand mellom produsent og forbruker. Således burde vi alle gjøre en aktiv innsats for å spise lokal, kortreist mat. Utfordringen er som alltid pris kontra kvalitet. Vi liker å klage på at maten i Norge er for dyr og lokal, kortreist mat er ikke akkurat kjent for å være rimelig, men sannheten er at vi i Norge har råd til å kjøpe denne maten fra lokale leverandører. Vi velger det bare dessverre alt for mange ganger bort. Vi setter rett og slett pris fremfor kvalitet. I en tid hvor de fleste av oss er opptatt av helse, miljøet rundt oss og et sunt kosthold, er lokalprodusert mat et naturlig valg. Uansett om det koster litt mer.

 

Man får hva man betaler for

Det heter seg at kvalitet koster og det kunne ikke stemt bedre enn når det kommer til maten vi spiser. Over hele Norge finner vi lokale leverandører av ulike råvarer som alle kan forsyne store deler av lokalmiljøet rundt seg, men i stede for å selge rett til sluttbruker blir produktene solgt til en stor produsent som behandler råvaren for økt holdbarhet og så pakker dem inn i emballasje og sender dem ut til butikken. Dette har en negativ innvirkning på både maten og miljøet. Vi vet alle at desto mindre tid maten bruker fra leverandør til forbruker, desto bedre er kvaliteten. Det er ren logikk og et faktum vi som sluttbruker ikke kan overse. Det er også en kjent sak at mindre lokale produsenter som produserer mindre enn de store fabrikkene, bruker mindre tilsetningsstoffer for å øke holdbarheten. Vi har gjennom flere hundre år utviklet en rekke måter å sikre god holdbarhet på maten vår, men det er ofte tidkrevende prosesser og det gjenspeiles selvsagt i prisen på det endelige produktet. Men så var det kvalitet og smak da. Produkter som dette smaker bedre, er sunnere for oss å spise og gjør langt mindre inngrep på miljøet. Når man legger alt dette til grunn, må det være lov å stille spørsmål ved nordmenns engasjement. Vi snakker alle om det, men altfor få av oss er villig til å gjennomføre det. Om vi virkelig er opptatt av helse, kosthold og miljø er det på tide at vi viser det og støtter opp om våre mindre lokale produsenter.